Asszertív kommunikáció tréning

Az asszertivitás olyan szemlélet és viselkedésmód, amelynek birtokában az egyén oly módon tudja érdekeit és jogait érvényesíteni, hogy közben tekintettel van mások jogaira is. A megvalósítás eszköze az asszertív kommunikáció: úgy tudjuk elérni céljainkat, érvényesíteni elgondolásainkat, megvédeni jogainkat, hogy a rendelkezésünkre álló tényekről, gondolatainkról, érzéseinkről, szándékainkról egyaránt kommunikálunk. Ha szükséges, kifejezzük információigényünket, jelezzük a másik viselkedésének ránk gyakorolt hatását, szükség esetén kérjük e viselkedés változtatását. Jelezzük elégedetlenségünket, és megfogalmazzuk, mi lenne az események számunkra kedvező kimenetele.

Az asszertív kommunikáció segítségével hosszú távon lényegesen eredményesebbek tudunk lenni céljaink elérésében, meggyőzésben, jogaink megvédésében, mint agresszív vagy passzív kommunikációval.

Az asszertív kommunikáció tréning célja az asszertív közlés elsajátítása; a módszer különböző, életszerű helyzetekben történő kipróbálása. Emellett a különböző fejlesztő programokban (pl. vezetőképzés, konfliktuskezelés, érveléstechnika, tárgyalástechnika) is megjelenik az asszertivitás, mint témakör.

Lehetséges témakörök

 • A kommunikációról általában
 • Kommunikációs törvények
 • Személyiségtipológia, egyéni sajátosságok
 • Kommunikációs hibák (adó és vevő oldaláról)
 • Az asszertív közlés lényege és lépései
 • Asszertivitás a konfliktusok megoldásában
 • Asszertivitás teszt
 • Asszertív jogok
 • Érvelés asszertíven
 • Nemet mondás
 • Asszertív kritika és dicséret megfogalmazása
 • Meghallgatás